Phong Vân Truyền Kỳ khai mở Tuyết Ẩm Đao

11:33 21/05/2015
 
Thích 9  Bình luận 0
Tải về máy 
Thưa các chiến binh,
Ban điều hành xin thông báo đến toàn thể các chiến binh ngay lúc này đây! Phong Vân Truyền Kỳ sẽ khai mở thêm một máy chủ mới để đáp ứng nhu cầu khám phá của các chiến binh tân thủ.
Máy chủ mới TUYẾT ẨM ĐAO sẽ chính thức khai mở vào 09h00 ngày 20/05/2015
 
1. Tân thủ thăng cấp nhận quà
Thời gian: Từ 09h00 ngày 20/05 đến 17h00 ngày 27/05/2015
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, nhân vật đạt Level yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng:
 
2. Khảm Nạm Đá
Thời gian: Từ 09h00 ngày 20/05 đến 23h59 ngày 27/05/2015
Nội dung
Trong thời gian hoạt động, số lượng đá khảm trong người đạt một mức độ nhất định sẽ nhận được phần thưởng:
  • Số lượng Đá khảm trên người đạt 50 viên: Nhận 100 Lá 
  • Số lượng Đá khảm trên người đạt 100 viên: Nhận 250 Lá,Tân Lễ Bao*2
  • Số lượng Đá khảm trên người đạt 150 viên: Nhận 100 Lá, Tân Lễ Bao*3
Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng
 
3. BXH Thành Tựu
Thời gian: Từ 09h00 ngày 20/05 đến 23h59 ngày 27/05/2015
Nội dung:
Trong thời gian hoạt động, 100 người chơi của BXH Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng:
 
 
Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng
 
4. Bảng xếp hạng thuộc tính
Thời gian: Từ 09h00 ngày 20/05 đến 23h59 ngày 27/05/2015
Nội dung
Trong thời gian hoạt động, 100 người chơi thuộc tính Ma Công, Chém, Đâm Xuyên, HP trong BXH sẽ nhận thưởng.
 
 
Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng
 
5. Thăng cấp quốc gia 
Thời gian: Từ 09h00 ngày 20/05 đến 23h59 ngày 27/05/2015
Nội dung
10 quốc gia xếp hạng đầu đều nhận được thưởng, quốc vương top 3 quốc gia đầu sẽ nhận được Cải Trang Quốc Vương*1 + Thế Giới Vui Vẻ*1
 
 
Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng
 
6. Hoạt động Nạp thẻ nhận quà
Thời gian: Từ 09h00 ngày 20/05 đến 23h59 ngày 27/05/2015
Nội dung
a) Nạp lần đầu
Trong thời gian sự kiện, nếu nạp tùy ý đạt mốc nhận:
=> Vé EXP Nhân Vật (30000)*2+ Khóa Vạn Năng(khóa) *2
Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận một lần
 
b) Nạp tích lũy
Trong thời gian hoạt động, tích luỹ nạp thẻ đạt mức chỉ định sẽ nhận được phần thưởng:
 
 
Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng
Mời các chiến binh cùng tham gia hoạt động!
Tải về máy